Podsumowanie konkursów na LOGO i EXLIBRIS z okazji 50-lecia Biblioteki w Łaziskach.

W wyniku postępowania konkursowego Komisja powołana przez dyrektora Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach dokonała oceny prac zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie i wyłoniła laureatów konkursów.

W konkursie na Logo GBiDK w Łaziskach wpłynęło 24 prac konkursowych. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie postanowiła przyznać 4 pierwsze miejsca oraz 4 wyróżnienia:

I miejsce – Sałasińska Klaudia

II miejsce – Czaja Joanna

III miejsce – Sowińska Ilona

IV miejsce – Czyż Monika

Wyróżnienia:

Smagieł Karolina

Wodecka Natalia

Piekarczyk Anna

Stępniak Bartosz

W konkursie na Exlibris Biblioteki w Łaziskach z okazji 50-lecia wpłynęło 27 prac konkursowych. Komisja konkursowa po wnikliwej ocenie postanowiła przyznać 4 pierwsze miejsca oraz 4 wyróżnienia:

I miejsce – Rybak Kacper

II miejsce – Bielecki Jakub –

III miejsce – Słowik Joanna

IV miejsce – Czyż Monika

Wyróżnienia:

Pęczkowski Wiktor

Ciosek Dawid

Piekarczyk Anna

Wojtanek Paulina

Zwycięzcy zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami. W dowód uznania za zaangażowanie jury postanowiło wszystkim uczestnikom podziękować, przyznając pamiątkowe dyplomy oraz upominki. W większości uczestnikami konkursów byli uczniowie szkół podstawowych, dlatego też rozdanie dyplomów i nagród odbyło się na uroczystościach zakończenia roku szkolnego przez bibliotekarki z filii bibliotecznych.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagród, w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury zorganizowana została wystawa, prezentująca wszystkie prace.