Dane liczbowe za 2008 rok

32 663 woluminów zawierał bogaty księgozbiór bibliotek Gminy Łaziska,

50 tytułów czasopism liczyła oferta prasowa,

1 299 osób rocznie było czytelnikami naszych bibliotek,

31 722 wypożyczeń i udostępnień na miejscu zanotowały łącznie łaziskie biblioteki

25 % wynosił zasięg czytelnictwa

629 wypożyczeń przypadało na 100 mieszkańców

 

Wpływy nowości wydawniczych:

Zakup ze środków własnych -422 książki na kwotę 5 256 zł.

Zakup ze środków MKiDN -291 książki na kwotę 4 146 zł

Dary czytelników – 195 książek na kwotę 1 960 zł

Ogółem wpływy 762 książki na kwotę 11 361 zł.