Dane liczbowe za 2007 rok

32 481 woluminów zawierał bogaty księgozbiór bibliotek Gminy Łaziska,

49 tytułów czasopism liczyła oferta prasowa,

1 388 osób rocznie było czytelnikami naszych bibliotek,

34 940 wypożyczeń (na zewnątrz i prezentacyjnych) zanotowały łącznie łaziskie biblioteki

26 % wynosił zasięg czytelnictwa

616 wypożyczeń przypadało na 100 mieszkańców

 

Wpływy nowości wydawniczych:

Zakup ze środków własnych -394 książki na kwotę 5 044 zł.

Zakup ze środków MKiDN -272 książki na kwotę 4 141 zł

Dary czytelników – 206 książek na kwotę 1 971 zł

Ogółem wpływy 872 książki na kwotę 11 156 zł.