W dniu 29.09.2020 r. o godz. 14:00 zapraszamy delegacje ze wszystkich KGW z terenu naszej gminy, do udziału w szkoleniu dot. pozyskiwania środków grantowych ph.: ANIMACJA PROJEKTÓW i INICJATYW LOKALNYCH

Warsztaty prowadzi Pani Irena Gadaj – Animator Dobra Wspólnego PAFW, ekspert i trener z zakresu współpracy
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, prezes zarządu Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Biłgorajskiej i kierownik Projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO (2014-2020).

Program warsztatów:

1. Wprowadzenie do tematu warsztatów
2. Animacja metodą budowania dobra wspólnego
3. Diagnozowanie problemów
4. Myślenie projektowe
5. Poszukiwanie, identyfikacja i budowanie „dobra wspólnego”
6. Budowanie partnerstwa
7. Pisanie wniosku
Dyskusja, konsultowanie pomysłów i propozycji na małe projekty, możliwe do dofinansowania w ramach konkursu
LL m FIO 4. Inne sposoby i źródła finansowania działalności młodych organizacji i Grup Nieformalnych.
8. Podsumowanie – co można jeszcze zrobić, by zwiększyć skuteczność młodych ngo i grup nieformalnych
w procesie pozyskiwania grantów na działalność?

 

Serdecznie zapraszamy!