Dyrektor GBiDK w Łaziskach, ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego.

Wymiar etatu: 0,50

Praca na stanowisku pracownika gospodarczego obejmować będzie m.in.:

 • utrzymanie w czystości pomieszczeń bibliotecznych i wokół budynku
 • dbanie o estetykę urządzeń, zbiorów bibliotecznych, wydzielonych pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych oraz ich otoczenia
 • czyszczenie księgozbioru
 • dbanie o wygląd zewnętrzny księgozbioru poprzez okładanie go w folię oraz sklejanie zniszczonych książek

Wykształcenie:

 • minimum zawodowe

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • komunikatywność
 • sumienność
 • zaangażowanie

Oferujemy:

 • po okresie próbnym, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Wymagane dokumenty :

 • życiorys (CV) z oświadczeniem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie zaświadczeń o zatrudnieniu, o wykonaniu zlecenia/ dzieła, itp. lub kopie świadectw pracy)

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty należy złożyć od 21 sierpnia do dnia 28 sierpnia.  Aplikacje, które wpłyną poza określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikację należy złożyć osobiście.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Bibliotece w Łaziskach.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych/złożonych ofert nie zwracamy.