Nowości czytelnicze, czekają w GBiDK w Łaziskach – serdecznie zapraszamy!