W związku z informacją, że od 4 maja 2020 r. możliwe jest otwieranie bibliotek uprzejmie informujemy, że Biblioteka w Łaziskach,  wznowi swoją działalność w możliwie najbliższym terminie. Decyzja o udostępnieniu biblioteki dla czytelników zostanie podjęta w porozumieniu z Wójtem Gminy Łaziska, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w chwili gdy biblioteka będzie przygotowana do bezpiecznego funkcjonowania w czasie epidemii. Procedura otwierania bibliotek zostanie wskazana po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów. O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Po otwarciu bibliotek:
? do odwołania możliwe będzie dokonywanie jedynie wypożyczeń i zwrotów (bez dostępu do półek)
? niemożliwe będzie korzystanie z czytelni i Internetu
? nadal zawieszona zostaje działalność kulturalno-edukacyjna
? należy pamiętać o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja, odstęp).

Mamy nadzieję, że już niebawem spotkamy się w naszych bibliotekach!